کاربران گرامی به اطلاع می رساند

سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی به منظور بروز رسانی،

تا اطلاع ثانوی قطع می باشد